Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on telegram

Sanofi Genzyme – MS-tauti

Sanofi Genzymelle tehtiin animaatiosarja, jonka tarkoituksena oli tuoda esiin tietoa aivoterveydestä ja MS-taudista sekä auttaa huolehtimaan omasta aivoterveydestä.

Tavoitteet

Kampanjalla haluttiin nostaa esiin tietoa MS-taudista, aivoterveydestä, aivojen harjoittamisesta ja elintapojen merkityksestä aivoterveyteen. Aivot kasvavat myöhäiseen teini-ikään saakka, jonka jälkeen ne alkavat hitaasti kutistua. MS-tautia sairastavilla kutistuminen on kuitenkin nopeampaa.  Kampanjan välityksellä Sanofi Genzyme auttaa potilaita tunnistamaan MS-taudin oireet paremmin ja tarjoamaan apuvälineitä aivoterveydestä huolehtimiseen.

Toteutus

Tuotettiin kaksi animaatiosarjaa, joissa kerrotaan aivoatrofiasta Eevin tarinoiden kautta. Tarinallisiin animaatioihin lisättiin myös infograafia tukemaan ja visualisoimaan paremmin faktoja aivoterveydestä.