Teknologia

Tarjoamme liikkuvan kuvan automatisointiin, prosessikonsultointiin ja tuotantojen materiaalinhallintaan liittyviä palveluita.

Case-esimerkki teknologiatoteutuksesta

Case-esimerkki teknologian toteutuksesta

MTV & Mediahub: Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019 -projektissa toteutettiin kattava kanavagrafiikkakokonaisuus MTV:n tulosiltaa varten.

Tavoitteet

MTV:n ja Mediahubin tilaamassa kanavagrafiikkakokonaisuudessa oli otettava huomioon monia seikkoja. Tavoitteena oli selkeä esitystapa, jolla saa kuvailtua suuren määrän tietoa ymmärrettävästi ja visuaalisesti miellyttävässä muodossa. Lisäksi oli huomioitava datayhteyden ja äänten reaaliaikaisen laskennan yhteensopivuus sekä juontajien ja kameroiden liikehdinnän vaikutus grafiikoihin.

Toteutus

Projektiin sisältyi visuaalisen ilmeen ja tulosgrafiikan suunnittelu sekä toteutus. Eduskuntavaalit 2019 -kanavagrafiikkakokonaisuus on yksi television laajimpia kanavagrafiikkakokonaisuuksia.